De stand van social media in Nederland: waar zijn de gebruikers?

Home /  De stand van social media in Nederland: waar zijn de gebruikers?

0

De stand van social media in Nederland: waar zijn de gebruikers?

By Lisa den EngelsmanIn standard12th April, 2015

Als bedrijf kun je er echt bijna niet meer omheen: voor een betrouwbaar imago en goed klantenservice moet je aanwezig zijn op social media. Er zijn vele, inspirerende internationale blogs geschreven over het gebruik van social media door consumenten. Soms is het echter belangrijk om een stapje terug te nemen en om te kijken naar de Nederlandse situatie.

Wat zijn voor Nederlandse bedrijven anno 2015 nou de belangrijkste sociale kanalen om op aanwezig te zijn? Bekijk hier wat de stand van zaken in het Nederlandse social media landschap van 2015 is.

De vijf belangrijkste kanalen

Ondanks dat er steeds meer vormen van sociale media bijkomen, zijn er vijf kanalen die in Nederland al jaren de meeste gebruikersaantallen hebben:

Taartdiagram socal media

Er zijn echter wel een aantal veranderingen in het gebruik van deze grootheden op te merken. Van deze vijf kanalen zien namelijk enkel Facebook en Google+ een stijging in gebruikersaantallen ten opzichte van vorig jaar en hierbij maakte Google+ de grootste stijging door. Bij de andere drie kanalen is een daling in totale aantallen te zien, waarbij Twitter het meeste aantal gebruikers verliest.

Veranderingen in dagelijks gebruik

Ondanks dat het totale aantal gebruikers van bepaalde kanalen afneemt, neemt het dagelijks gebruik van alle kanalen behalve Twitter nog wel toe:

1. Facebook: een stijging van 6,1 miljoen naar 6,6 miljoen dagelijkse gebruikers
2. YouTube: een stijging van 1,1 miljoen naar 1,2 miljoen dagelijkse gebruikers
3. Google+: een stijging van 1 miljoen naar 1,3 miljoen dagelijkse gebruikers
4. LinkedIn: een stijging va 0,3 miljoen naar 0,4 miljoen dagelijkse gebruikers
5. Twitter: een daling van 1,5 miljoen naar 1 miljoen dagelijkse gebruikers

Waar zijn de jongeren?

Zijn jongeren een belangrijke doelgroep voor jou? Dan wordt het belangrijk om in de toekomst je horizon te verbreden. Nederlandse jongeren tussen 15 t/m 19 jaar verloren tussen 2014 en 2015 voor het eerst massaal hun interesse in Facebook. De daling van de aanwezigheid van deze groep op Facebook was ruim 12 procent. In de groep jongvolwassenen (20 t/m 39) bleef de gebruikersaantallen gelijk. Enkel onder 40-plussers stijgt het gebruik van Facebook nog.

Jongeren op LinkedIn en Twitter
Hetzelfde patroon is te zien bij LinkedIn, waar het gebruik onder 40-plussers toeneemt, maar waar de aanwezigheid van jongvolwassen niet stijgt en ook jongeren nauwelijks te vinden zijn. Vooral Twitter het echter zwaar, de enige groep die in het afgelopen jaar meer van Twitter gebruik is gaan maken is de groep 65 t/m 79 jaar. Onder jongeren (15 t/m 19 jaar) was de daling in gebruik maar liefst 26 procent en bij jongvolwassenen (20 t/m 39 jaar) 23 procent.

Nieuwe social media

Maar waar zijn de jongeren dan? Juist, de relatief nieuwe sociale media die zich vooral focussen op foto- en videocontent zijn stevig in opmars. De drie meest populaire `underdogs` van het social media landschap zijn in Nederland:

1. Instagram: 1,8 miljoen gebruikers waarvan 722.000 dagelijks. Een stijging van 35 procent t.o.v. 2014
2. Pinterest: 1,6 miljoen gebruikers waarvan 261.000 dagelijks. Een stijging van maar liefst 101 procent t.o.v. 2014
3. Snapchat: 0,8 miljoen gebruikers waarvan 320.000 dagelijks Een stijging van 17 procent t.o.v. 2014

Wanneer er gekeken wordt naar de percentages van hoeveel mensen er binnen een bepaalde leeftijdscategorie van Instagram gebruikmaken, dan is duidelijk te zien dat dit kanaal populairder is onder een jonger publiek:

Taartdiagram Instagram

Ook op Pinterest zijn vooral in de jonge leeftijdsgroepen veel actieve gebruikers te vinden, al ligt de gemiddelde leeftijd waarop mensen Pinterest gebruiken toch net iets hoger dan bij Instagram.

Taartdiagram Pinterest

De verwachting is dan ook dat Instagram in Nederland in de komende 2 jaar Twitter zal inhalen qua gebruikersaantallen. Verder zal Facebook de komende jaren nog steeds de grootste zijn, maar wel verder dalen qua populariteit onder jongeren.

Het onderzoek

Deze gegevens zijn afkomstig uit het Nationale Social Media Onderzoek dat sinds 2014 ieder jaar wordt uitgevoerd door Newcom Research. Dit is het grootste onderzoek naar het gebruik van social media in Nederland. Voor de editie 2015 namen er 10.395 Nederlanders van 15 jaar of ouder mee aan de online vragenlijst. De resultaten zijn dus een representatieve afspiegeling van de bevolking van 15 jaar en ouder (een totale groep van 13.162.577 personen).